The Sins of London

דגשים לכתיבת רקע
חלק נגנבו ללא בושה מיריחו*

1. בני תמותה: איפה נולדתם? באיזה מעמד? מי ההורים? אחים? קרובים מתים? איזה חינוך קיבלתם? איך התמודדתן עם התפקיד החברתי שלכן? קשרים רומנטים רלוונטים? איך הייתם בסה"כ כבני תמותה? עבודה? חברים קרובים? מוצא?

2. היוצר/ת שלכם: האם הם עקבו אחריכם מראש? האם הכרתם אותם לפני? איך נפגשתם? האם ידעתם שמשהו מוזר בהם? למה דווקא אתם? מתי ואיך עורפדתם? איך הגבתם? איך היוצרים חינכו אתכם? איך הוצגתם לחברה הערפדית? האם היוצר קיבל אישור מהנסיך לפני שעירפד אתכם? מה הרגשתם בעת השינוי?

3. הערפדות: איך ההפיכה לערפד שינתה אותך? מה יחסך ליוצר שלך? מה יחסך לקלאן שלך? מה יחסך לקלאנים אחרים? מה יחסך לקמרילה? לסבאת? לבני אדם? שאר היצורים הקסומים (אם את/ה יודע/ת עליהם…) באיזה גיל אתם נראים? מה אתם עושים בימים אלו? מה אתם אוהבים/שונאים?

4. מקום מקלט (haven): היכן הוא? איך השגתם אותו? הוא שלכם עוד מזמנכם כבני תמותה? מה יש בו? איך הוא מייצג אתכם כערפדים? איך אתם שומרים עליו מפולשים וגנבים? איך אתם שומרים על הערפדיות שלכם? איך הוא עוד שימושי לכם? אתם מזמינים לשם אנשים/ערפדים אחרים? אתם אוכלים שם?

5. דומיין (דורש רקע): איפה? כמה גדול? איך אתם משתלטים עליו? איך אתם מנהלים אותו? איך אתם שומרים עליו מפני ערפדים אחרים? מה מרגישים בני התמותה שבשטח שלכם?

6. החברה הערפדית: מה מעמדכם בחברה הערפדית? איך מתבטאות נקודות הStatus שלכם? מה מעמדכם בקלאן? בסקט? מה יחסיכם לנסיך הנעדר מית’ראס? לממלא המקום ולאריוס? לחברי הפרימוג’ן? ל"נסיך בין" מהאיסט אנד? ערפדים מעניינים אחרים?

7. אתם הלילה: מה המטרות שלכם? מה הרצונות/שאיפות/חלומות? מה עושה לכם טוב ומה עושה לכם רע? מה יש לכם? מה חסר לכם? איך אתם צדים? את מי אתם שותים? את מי אתם לא מוכנים לשתות? רוצים להתקדם לעמדה מסוימת בקמרילה/קלאן? מי האנשים הקרובים אליכם בלילות אלו? בני כמה אתם?

8. הקוטרי: מה יחסיכם לשאר הקוטרי? למה אתם הצטרתפם אליהם? למה אתם עדיין איתם? מה אתם מרגישים שה"תפקיד" שלכם בקוטרי (אם בכלל יש)? במה הקוטרי תורם לכם? האם אתם תורמים לקוטרי?

9. מראה: איך אתם נראים? באיזה גיל אתם נראים? מה המעמד שאתם משדרים?

10. פירוט על רקעים: מי הAllies שלכם? מי הRetainers (גהולים, משרתים, בני תמותה שיש לכם שליטה עליהם)? מי הקונטקס שלכם ומאיפה הם נותנים לכם מידע? מי הHerd שלכם ואיך השגתם אותו? מה אתם עושים איתו? מאיפה מגיעים הResources שלכם (הכנסה ושיט)? מנטור? איך מתבטא הInfluence שלכם? איך השגתם אותו? יש לכם Fame? מדוע? הוא טוב או רע? זהות כפולה?

11. Clan Weakness

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.